Close X
Bo'limlar

“Kimyoeksport” bo’limi:

  • Kimyo sanoati ekportini amalga oshirish

Tel.: (+99871) 238-53-89

Faks:  (+99871) 140-03-32

“Agroteks” bo’limi:

  • Paxta sanoati, qishloq xo’jaligi maxsulotlari bilan bir qatorda iqtisodiyotning kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsulotlar eksportini yo’lga quyish;

Tel.: (+99871) 238- 53-90, 238- 53-91, 238- 53-92

Faks:  (+99871) 140-05-02

“Sanoateksport” bo’limi: 

  • Metalurgiya va qurilish mollari bilan bir qatorda bug’doy va un eksportini yo’lga quyish;

Tel.: (+99871) 238-53-96, 238-53-97

Faks: (+99871) 140-05-04

 

“Marketing” bo’limi: 

  • Kompaniya bo’limlariga ko’maklashish bilan birgalikda kichik biznes subyektlari tomonidan ishlab chiqilgan maxsulotlar eksportini amalga oshirilishida ko’malashish
  • Ichki va tashqi bozorlarda izlanishlar olib borish pirovardida, yangi maxsulotlar eksportini yo’la quyish va yangi maxsulotlar eksportini amalga oshirish

Tel.: (+99871) 238- 54-79, 238-54-05

Faks:  (+99871) 140-05-65

Investitsion loyihalarni tadbiq qilish va nazorat qilish bo’limi:

  • Kompaniya yangi investitsion loyihalar siyosatini amalga oshirish va yangi loyihalar faoliyatini tashkil etish;
  • Loyihalarga yangi investitsiyalarni qidirsh va ularni jalb qilish;
  • Investorlarni investitsiya kelishuvlari asosida faoliyatini nazorat qilish;

Tel.: (+99871) 238-53-49

Xisob-kitob bo’limi:

Bosh xisobchi 

Тел.: (+99871) 238-54-06,  (+99871) 238-53-46